DREWEX

Początek działalności sięga 1990 r. – firma działała pod nazwą „KIST” ( nazwa od inicjałów imion współpracowników ) w miejscowości Niebieszczany k/ Sanoka. Pod nazwą „DREWEX” firma rozpoczęła działalność od 1992 r. Od początku działalności zajmowała się przerobem drewna, głównie bukowego i dębowego oraz iglastego. Produkcja polegała na cząstkowym przetarciu surowca wielkowymiarowego na tarcicęi półfabrykaty (fryzy, łaty, belki) bez suszenia materiałów w suszarni. Firma zaopatrywała fabryki mebli, krzeseł oraz producentów podłógi parkietów. Od początku swojej działalności zakład Drewex stawia sobie za cel najlepszą reprezentację regionu i kraju. Stale podnosi jakość wyrobów i dopasowuje do zapotrzebowania rynku , jak również indywidualnych klientów. Jako największy pracodawca na terenie gminy i jeden z większych w powiecie i regionie ( w branży podłóg) spełnia ważną rolę w eliminowaniu bezrobocia. Ochrona środowiska jest jednym z ważniejszych zadań w prowadzonej działalności gospodarczej. W 2000 r. firma Drewex uzyskała prestiżowy, międzynarodowy certyfikat kontroli pochodzenia produktu (FSC), który stanowił świadectwo, że wytwarzane produkty powstały wyłącznie z surowca pozyskiwanego z racjonalnie eksploatowanych zasobów leśnych – umożliwiał on w znaczący sposób zwiększenie sprzedaży na wymagające rynki zagraniczne ( w 2005 roku nie odnowiono certyfikatu ze względu na duże koszty transportu surowca z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych posiadających lasy certyfikowane – niestety do dziś RDLP Krosno nie dokonała certyfikacji lasów ).Pomimo wszystko firma złożyła wniosek w 2011 r. o ponowną certyfikację. W 2002 r. firma Drewex otrzymała także wyróżnienie p.t. „Firma Roku Ziemi Sanockiej ” a w 2008 r. otrzymała potwierdzenie przynależności do Klubu Gazel Biznesu. W swojej działalności zakład wykorzystuje wszystkie możliwe sposoby na uzyskanie najwyższej jakości korzystając z pomocy ekspertów w dziedzinie przerobu drewna ( Instytut Technologii Drewna w Poznaniu), czy ekspertyz ( np. Centrum Badań jakości – Lubin, AGH w Krakowie).